Badrum

Vi inleder alltid med ett uppstartsmöte där ni får träffa projektansvarig. Under mötet presenteras idéer och tankar om den kommande renovering, sedan kommer mätningsarbetet igång för att fastställa exakta mått inför uppskattning av material till offert. Vi dokumenterar alla moment som utförs under renoveringen, så vid en eventuell försäljning finns all nödvändig dokumentation. Allt från att ta foton på de olika arbetsmomenten som renoveringen går igenom, till att skriva kvalitetsdokument som överlämnas när arbetet är slutfört.